Sanmitra Felix

Ohne Titel (1)

18 x 24cm,  2007

 

Preis 120€

 

KAUFEN

Ohne Titel (2)

20 x 20 cm,  2011

 

Preis 95,- €

 

KAUFEN

Ohne Titel (3)

15 x 15 cm,  2010

 

Preis 75,- €

 

KAUFEN

Ohne Titel (4)

15 x 15 cm,  2007

 

Preis 75,- €

 

KAUFEN

Ohne Titel (5)

30 x 30 x 4 cm,  2012

 

Preis 180,- €

 

KAUFEN